Derome Bygglogistik

Med konceptet Derome Bygglogistik erbjuder vi ett mer kostnadseffektivt materialflöde för ditt byggprojekt.

Vilken affärsnytta ger konceptet dig som byggare?
Vår tanke är enkel – via ett tätt samarbete gör varje part det den är bäst på. Vi effektiviserar och ansvarar för projektets utvalda materialflöde, ni fokuserar på rationell byggnation. Erfarenhet från flera referensprojekt visar att vi gemensamt kan öka effektiviteten och sänka totalkostnaden för bygget.

Vår specialistkompetens inom bygglogistik omfattar:

  • Leveransbevakning          
  • Godsmottagning          
  • Inbärning
  • Konfektionering
  • Mängdning
  • Väggtypsminimering          
  • Helhetslösning
  • Inlyft
  • Byggmaterial

 

       Leveransbevakning      >     Rätt tid
       Inlyftning/Inbärning      >     Rätt plats
       Mängdning      >     Rätt mängd     
       Teknisk kompetens      >       Rätt kvalité

 

Kontakta Derome Bygglogistik