Derome Träteknik

Byggkomponenter i trä för trygga och täta byggen

Derome Träteknik är störst i Sverige på takstolar i trä. Med marknadens bästa tekniska utrustning och stordriftsfördelar kan vi erbjuda mycket kostnadseffektiva lösningar. Vi tillverkar takstolar till småhus, flerbostadshus, lantbruk och hallar. Vi levererar även broknektar till infraprojekt. Många års erfarenhet av konstruktion och produktion gör oss till en partner med bred kompetens när det gäller helhetslösningar. Derome Träteknik har säljare/konstruktörer placerade på ett flertal av våra bygghandelsanläggningar.

KOMPLETT TAK
- KOMPLETT LEVERANS TILL FAST PRIS
Konceptet sänker din totalkostnad. En kontaktyta hjälper dig bland annat med teknisk kompetens och att optimera antalet leveranser. En komplett leverans minimerar dina kompletteringsköp.
Komplett tak innefattar
• Yttertak inklusive takstolar och taksäkerhet
• Innertak
• Kompletteringsmaterial vid första leverans

FÄRDIGKAPAD STOMME
- TIDSBESPARANDE & INGET SPILL
Färdigkapad Stomme (FKS) innebär att vi ritar, konstruerar, kapar, märker upp, packar samt levererar en färdigkapad stomsats till dig som byggare direkt ut till byggarbetsplats.
Färdigkapad Stomsats innefattar
• Ytterväggar
• Bjälklag
• Takstolar
• Bärande innerväggar
• Balkar 
• Pelare

RITNINGAR FÖR FKS
Vi behöver minst digitala A-ritningar på planer, sektioner samt fasader. Vi vänder oss till proffsbyggare!

DEROMEBALKEN
- EN RATIONELL OCH TIDSBESPARANDE LÖSNING FÖR BJÄLKLAG
Deromebalken är en fackverkskonstruktion som passar bra till bjälklag där man på
ett enkelt och rationellt sätt kan dra installationer i form av rör och ledningar. Man undviker därmed merkostnader för håltagningar då Deromebalken är en öppen konstruktion.

www.derometrateknik.se
 

SNABBA FAKTA

takstolar.jpg

TAKSTOLAR
• Största tillverkaren i Sverige
• Spännvidder upp till 26 meter
• Certifierade konstruktörer
• CE-märkning

VÅRA PRODUKTER
• Traditionella och bågformade takstolar 
• Spikplåtsförbundna bjälkar 
• Broknektar 
• Fackverksbalk

prefab.jpg

PREFAB
• Egen konstruktionsavdelning
• Effektiva byggsystem för korta byggtider
• Projektanpassad produktion

VÅRA PRODUKTER: 
• Prefabstommar
• Bjälklag
• Deromebalken 
• Färdigkapad stomme 
• Lågenergiväggar 
• Gavelspetsar
• Miljöhus
• Förråd

Länkar