På arbetsplats

Koncept som underlättar på byggarbetsplatsen

ARBETSPLATSLOGISTIK - RÄTT MATERIAL, PÅ RÄTT PLATS, I RÄTT MÄNGD OCH VID RÄTT TIDPUNKT
Med våra egna kranbilar och vår egen special-utrustning kan vi erbjuda er som kund kostnadeffektiva inlyft av material. Vid rätt förutsättningar kan vi förse ert byggprojekt med material genom öppningar i fasaden på upp till 25 meters höjd. Ni slipper onödig hantering av materialet och kan istället fokusera på er byggnation. Läs mer om vårt koncept.

GODSKONTROLL - KAN ERBJUDAS VID SÅVÄL TERMINALISERING SOM PÅ ARBETSPLATS
Kontrollera ditt gods tillsammans med chauffören vid leverans, så undviks att fel upptäcks i efterhand.

CONTAINERKONCEPT BYGGFÖRNÖDENHETER - INREDD CONTAINER PÅ  BYGGPLATS
Vi kan ta ansvar för materialförsörjningen av byggförnödenheter via en inredd container som placeras på ert byggprojekt. 

MONTERING MED KRAN
Har du behov av montering med kran? Vi erbjuder taklyft och montering med kranar, räckvidd upp till 29 m. Kontakta din säljare för pris och bokning. 
 

Inlyft.jpg

Länkar