Rådgivning & Bollplank

Konstruktionshjälp, mängdning & teknisk support, planeringsråd, materialval, rithjälp, etc.

KONSTRUKTIKONSHJÄLP - OPTIMERADE KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR
Derome Trätekniks konstruktörer hjälper er med optimerade konstruktionslösningar för bl.a. takstolar, väggelement och bjälklag.
Kontakta oss!

MÄNGDNING OCH TEKNISK SUPPORT - SYSTEMLÖSNINGAR
Vid större projekt kan vi erbjuda mängdning och olika systemlösningar för att effektivisera ert materialflöde och sänka totalkostnaden. Mer information om konceptet.

PLANERINGSRÅD - DEROME HJÄLPER TILL ATT PLANERA BYGGPROJEKT
Vår personal har lång erfarenhet och bred kompetens, vilket ger trygghet för dig som kund. Du kan alltid vända dig till oss för rådgivning och hjälp. Din personliga säljare lotsar dig rätt.

MATERIALVAL - RÄTT MATERIAL FÖR RÄTT ÄNDAMÅL
Med förståelse för ditt behov och bred kunskap om materialval förser vi dig med rätt material för rätt ändamål. Vi har experter inom samtliga produktområden.

RITHJÄLP - KÖK & BAD, STORT ELLER SMÅTT
Derome kan hjälpa er att planera och rita både kök och badrum. Allt från det enskilda köket till stora byggprojekt. Du hittar mer information samt kontaktuppgifter i vår folder LAGERSORTIMENT KÖK & TILLBEHÖR.

PRODUKT- OCH LEVERANSKRAV - UPPFYLLER KRITERIERNA TILL MILJÖCERTIFIERADE PROJEKT 
Vi efterfrågar ett miljöengagemang från våra partners. Genom att leverera material som lever upp till marknadens ökade krav på miljömässigt uthålligt byggande och resurseffektivitet kan vi tillsammans uppnå detta. Vi levererar bl.a till projekt som klassificeras med Svanen, Bream och Leed. Mer om miljö i fokus.
 

a-hus_personal.jpg