Bygglogistik

Ett mer kostnadseffektivt materialflöde

Med konceptet Derome Bygglogistik erbjuder vi ett mer kostnadseffektivt materialflöde för ditt byggprojekt.

VILKEN AFFÄRSNYTTA GER KONCEPTET DIG SOM BYGARE? 
Vår tanke är enkel – via ett tätt samarbete gör varje part det den är bäst på. Vi effektiviserar och ansvarar för projektets utvalda materialflöde, ni fokuserar på rationell byggnation. Erfarenhet från flera referensprojekt visar att vi gemensamt kan öka effektiviteten och sänka totalkostnaden för bygget.

VÅR SPECIALKOMPETENS INOM BYGGLOGISTIK OMFATTAR

 • Leveransbevakning          
 • Godsmottagning          
 • Inbärning
 • Konfektionering
 • Mängdning
 • Väggtypsminimering          
 • Helhetslösning
 • Inlyft
 • Byggmaterial
   

Leveransbevakning  >  Rätt tid
Inlyftning/Inbärning  >  Rätt plats
Mängdning  >  Rätt mängd     
Teknisk kompeten  >  Rätt kvalité

Mer om våra tjänster i foldern Vägen till en optimerad byggnation.

Derome Bygglogistik hittar du i samma anläggning som Derome Byggvaror Marieholm