2014-02-26

Derome etablerar bygghandel i Alingsås och skapar ett byggcentrum

Idag stod det klart att Derome Byggvaror blir ny ägare till Karamellpojkarnas gamla konfektfabrik i Alingsås. Fastigheten skall anpassas till bygghandel och beräknas stå klar innan sommaren.

Derome Byggvaror är en av Västsveriges starkast växande bygghandelskedjor och kommer i och med etableringen i Alingsås att ha elva anläggningar fördelade inom Halland, Storgöteborg och Sjuhärad. Carl-Tore Bengtsson, VD för Derome Byggvaror & Träteknik betonar att etableringen i Alingsås är strategiskt rätt. ”Vi har för avsikt att växa i Västsverige och för yrkesbyggare i Alingsås med omnejd betyder etableringen ett alternativ för inköp, med ett sortiment och service som till hundra procent är anpassat till den professionella hantverkarens behov”. 
 
Konceptet för Deromes bygghandel bygger på närhet till kunden och byggarbetsplatsen. ”Etableringen i Alingsås innebär att vi kan ge bättre service i en expansiv region. Det ger oss bättre förutsättningar att effektivt leverera trävaror, byggmaterial och byggförnödenheter direkt till byggen i ett större område runt Alingsås”, fortsätter Carl-Tore Bengtsson. ”Som del av träindustrikoncernen Derome arbetar vi även aktivt med att kunna erbjuda lokala trävaror. Timmer köps upp från området och genom bygghandeln förs skogsvaran tillbaka till Alingsås”.
 
Den drygt 8 000 m2 stora fastigheten kommer att byggas om under våren. Drygt halva ytan skall inhysa en fullsorterad Derome bygg- och järnhandel inklusive lager. Resterande lokaler skall hyras ut till företag inriktade på kompletterande verksamheter inom byggindustrin. ”Avsikten är att kunna erbjuda ett attraktivt byggcentrum inriktad på de produkter och tjänster som en byggare behöver”, förklarar Carl-Tore Bengtsson. ”Exempelvis maskinuthyrare, el, VVS och ventilationsföretag, arkitekter och andra byggrelaterade konsulter. Byggnaden är unik för omgivningen och kommer att vara attraktiv för många företag i samverkan - speciellt då vi kommer att ha bra tillgänglighet till nya ombyggda E20”.
 
Inför uppstarten av den nya bygghandeln i Alingsås beräknar Derome att anställa 10-12 personer på plats. Det handlar framförallt om säljare, takstolskonstruktörer, gårdssäljare/lagerarbetare, järnhandelspersonal, butikschef och chaufförer. 
 

Derome Byggvaror har hittills i år anställt 15 personer och kommer under året att anställa ytterligare 35 personer.