2016-08-26

Derome öppnar ny bygghandel på Hisingen Vädermotet

Derome Byggvaror & Träteknik AB har i dagarna träffat en överenskommelse att förvärva Carl Larsson Mekaniska Verkstads fastighet med tillträde 30 september 2016. Den mekaniska verkstaden som finns i en mindre del av fastigheten kommer att finnas kvar som hyresgäst.

Efter ett flertal uppköp under några år, så börjar vi förtäta mellan våra befintliga anläggningar.
- Vi förtätar för att öka tillgängligheten i Göteborgsområdet med våra befintliga anläggningar, säger Carl-Tore Bengtsson, VD för Derome Byggvaror & Träteknik. Det är inte uteslutet att det kan bli fler förvärv och nyetableringar i regionen framöver.

Läget är oerhört viktigt för Derome och det skall vara lätt att komma till och från våra anläggningar. Vädermotet och Biskopsgårdens industriområde erbjuder två tillfarter och vi har letat efter en lämplig fastighet här under lång tid. Vi tar oss till Eriksberg via Lundbytunneln på 6 minuter och till Torslanda gamla flygplats och Lundby på samma tid. Trafikflödet är intensivt och utbudet av byggmaterial är inte stort i detta område.

30 nya tjänster och ett brett sortiment

Vi kommer att bygga en 7000kvm stor anläggning och satsa mycket på ett brett butiksortiment då det inte finns någon järnhandel i området. Vi öppnar den 3 april 2017 och nu är vår ambition att tillsätta ett tjugotal nya tjänster till nyår.

- Vi vill att hela teamet kan vara med att bygga upp en av Göteborgs största bygghandelsanläggningar, säger Carl-Tore Bengtsson. Hela anläggningen kommer att skapa ett 30-tal nya jobb.

Behov av bygghandel på Hisingen

Derome Byggvaror är Västsveriges största privata bygghandlare. I och med förvärvet av fastigheten får Derome Byggvaror ännu en närserviceanläggning strategiskt belägen i Göteborg.

- Vi tror på Hisingen och det är helt klart att det finns ett uppdämt behov lokalt, säger Carl-Tore Bengtsson. Med anläggningen kommer vi att korta ned hämttider för våra kunder som inte behöver åka långa sträckor i den täta trafiken. Hisingen har en stor byggnation och i med de företagsetableringar som görs, så ökar behovet av både bostäder och andra lokaler. Lokaliseringen av anläggningen kompletterar och inte minst avlastar de anläggningar vi har på Marieholmsgatan och i Mölndal.

Derome Byggvaror & Trätekniks nya anläggning på Hisingen innebär därmed att vi kan serva både befintliga kunder och nya kunder på ett bra sätt - speciellt i de fall kunden har svårt att planera materialåtgången.

---------------------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner

Carl-Tore Bengtsson
VD, Byggvaror & Träteknik AB 
0340- 66 64 45
carl-tore.bengtsson@derome.se