2017-02-09

Derome har framtidstro på Vårgårda - etablerar ny bygghandel

Derome Byggvaror expanderar ytterligare i Västsverige och i april väntas portarna slås upp till en ny bygghandel i Vårgårda. Satsningen innebär ca 10 nya jobb till orten och anpassningen av den nyförvärvade industrifastigheten drar igång omgående. Deromes 23:e bygghandel beräknas stå klar för öppning den 3 april.

- Vårgårda är en expansiv kommun med stora tillväxtmöjligheter. Kommande år planeras hundratals nya bostäder och förra året utnämndes Vårgårda till landets åttonde bästa företagarkommun. Självklart vill vi finnas här, säger Johan Winroth, VD för Derome Byggvaror & Träteknik.

Ser möjligheterna i Vårgårda

Derome har för avsikt att växa i Västsverige och tillhör just nu en av de mest expansiva bygghandelskedjorna i landet. Nyligen försvann möjligheten för byggare och industrin i Vårgårda med omnejd att handla sina byggvaror lokalt och etableringen innebär att det återigen finns en bygghandel på orten.

- Självklart ska byggarna här kunna handla nära sina arbetsplatser och vårt sortiment och service är anpassat till den professionella hantverkarens behov till hundra procent, säger Johan Winroth,

Den nya bygghandeln öppnas i en industrilokal som är placerad mellan Autoliv och Sundolitt i höjd med den norra infarten från E20. Konceptet för Deromes bygghandel bygger på närhet till kunden och byggarbetsplatsen. Johan Winroth betonar därför att etableringen i Vårgårda är strategiskt rätt.

Viktigt med placering

- Det ska vara enkelt att ta sig till våra anläggningar och etableringen här innebär att vi kan ge full service i regionen. Vi får bättre förutsättningar att effektivt leverera trävaror, byggmaterial, maskiner och byggförnödenheter direkt till byggen och industrin i ett större område runt Vårgårda, fortsätter Johan Winroth.

Som del av träindustrikoncernen Derome arbetar vi även aktivt med att kunna erbjuda lokala trävaror. Timmer köps upp från området och genom bygghandeln förs skogsvaran tillbaka till Vårgårda.

Inför uppstarten av den nya bygghandeln i Vårgårda beräknar Derome att anställa 8-10 personer. Det handlar framförallt om säljare och gårdssäljare men även konstruktörer. 

-------------------------------
Kontaktperson

Johan Winroth | VD Derome Byggvaror & Träteknik
johan.winrtoh@derome.se | 0340-66 64 43