2017-09-11

Premiär för Deromes Lundanläggning

Idag, ganska exakt tre månader efter hyreskontraktet skrevs under, har Derome slagit upp portarna till en ny byggvaruanläggningen i Lund. Med ett 15-tal nya Lundmedarbetare och en erfaren etableringsorganisation i ryggen, välkomnar Derome alla nya kunder till den 37:e byggvaruanläggningen.

- Det har varit ett härligt engagemang från alla inblandade, så väl medarbetare som leverantörer och arbetet med att ställa i ordning den nya anläggningen har gått helt enligt plan, säger Johan Winroth, VD för Derome Byggvaror & Träteknik.

Derome har numera 13 anläggningar på den sydsvenska bygghandelsmarknaden och ett stort intresse märks hos både befintliga och potentiella kunder. Ett par stora kundavtal har redan slutits i väntan på att öppningsdagen skulle komma.

- Det känns jättebra att komma igång på så kort tid, säger Johan. Nu är vi på plats här i Lund och kan hantera distribution av bygg- och järnvaror till byggplatser i den här regionen. Det här är första steget mot att klara närservicen till våra kunder även i sydvästra Skåne och ambitionen är fortsatt att det inte ska vara mer än 20 minuter mellan varje Deromeanläggning.

Sydsvensk marknad med stor potential

I april tog Derome över 12 anläggningar i Skåne, Blekinge och södra Småland. Satsningen fortgår och jakten på nya etableringsmöjligheter fortsätter. Den nya Lundanläggningen blir ett tillskott på en byggvarumarknad som Johan Winroth ser stor potential i.

- Satsningen på att bli kundernas förstahandsval i Sydsverige fortsätter och nu är resan igång. Vi får väldigt god respons från både kunder, nya kollegor samt kommun och näringsliv, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta utvecklas. Vi kommer att etablera oss även i Malmö framöver så nu gäller det att förtjäna kundernas förtroende, vilket vi alla är taggade på att göra.

Etableringen i Lund har varit en viktig plattform för att stärka organisationen i regionen och anläggningen kommer fungera som en distributionscentral för att serva byggarbetsplatser i sydvästra Skåne. 

--------------------------------------------                               

Kontaktperson

Johan Winroth | VD Derome Byggvaror & Träteknik 
johan.winroth@derome.se / 0340-66 64 43