2018-02-13

300 tjejer visade intresse för Derome

Som ett led i att få fler tjejer att vilja jobba på Derome och för att informera om tjänsterna i den nya volymhusfabriken, bjöd Derome in till informationsträff i Varberg på tisdagskvällen. Hela 300 intresserade tjejer dök upp.

- Det är väldigt roligt att intresset är så stort hos den här målgruppen, säger Magnus Andersson, koncernchef för Deromegruppen. Det är ingen hemlighet att bygg- och industribranschen fortfarande är mansdominerad. Men det betyder inte att det ska fortsätta vara det och för att få till en förändring måste vi alla ta ansvar för att komma framåt. 

Tjejerna som deltog på informationsträffen fick höra mer om företaget som sådant, om den 70-åriga historien, expansionen som gjorts senaste åren och hur viktiga medarbetarna och deras engagemang har varit för utvecklingen av företaget.

Egen utbildningsenhet

För ett år sedan startades Deromeakademin, en egen utbildningsenhet som har samlat alla internutbildningar inom koncernen på ett ställe. Syftet med Deromeakademin är att få medarbetarna att antingen växa i sin nuvarande roll och bli bättre på sitt jobb, eller växa till en ny roll.

- Alla ska ha möjlighet att utvecklas och Deromeakademin är ett sätt för oss att visa det, säger Peter Larsson, personalutvecklingschef. Vi vill bygga långsiktiga relationer med våra medarbetare och har man chans att växa inom företaget tror vi att sannolikheten växer för att man ska vilja jobba tillsammans länge.

Modern arbetsmiljö

Henrik Svahn, projektchef för Derome Plusshus nya volymhusfabrik i Värö, Varberg, berättar att en av Sveriges modernaste husfabriker givetvis ska ha ett lika modernt arbetslag. Här ska man producera flerfamiljsbostäder med hög färdigställandegrad. Det innebär bland annat att kök och badrum är färdiga, elen är dragen och väggarna är målade när husvolymerna transporteras ut till byggplats. Produktionen sker i likhet med bilindustrin enligt löpande band-principen.

- Vi ska bygga framtidens bostäder med industriell byggteknik och det innebär att arbetsmomenten utförs med hjälp av verktyg och maskiner som underlättar den fysiska belastningen avsevärt. Personalen kommer utbildas i arbetsmomenten och du behöver inte vara lika fysiskt stark när du bygger hus på det här viset, som man kan behöva vara när man bygger med andra mer traditionella metoder.

Rekryteringen startar den 27 februari och produktionen beräknas starta i september.

--------------------------------------------                               

Kontaktpersoner

Magnus Andersson | Koncernchef
magnus.andersson@derome.se / 0340-66 65 07

Henrik Svahn | Projektchef Derome Plusshus
henrik.svahn@derome.se / 0300-56 88 04