2019-01-21

Offensiv satsning i Deromes husbolag

I en tid med avmattning på bostadsmarknaden väljer Derome att satsa ännu mer på sin husproduktion. Med nyrekryteringar och sammanslagning av två av koncernens bolag byggs en ännu starkare organisation. Det ger större möjligheter att ha marknadsanpassade produkter.

I samband med sammanslagningen av A-hus och Derome Plusshus till det gemensamma Derome Husproduktion AB förstärks organisationen med ett antal nya tjänster. Bland annat rekryteras en rad nya säljare och ny regionchef. Både A-hus och Derome Plusshus får också nya divisionschefer.

Heltäckande leverantör av trähus

Under hösten tecknade Derome Plusshus flera stora ramavtal och nya samarbeten med kunder som Magnolia Bostad, Bovieran och LKAB. Med den nya organisationen blir Derome Plusshus en heltäckande leverantör av prefabricerade småhus, grupphus och flerbostadshus. Husen byggs med både plan- och volymelement.

- Vi spelar i en helt ny liga gällande storkunder, säger Henrik Svahn, divisionschef för Derome Plusshus. Vi har gjort ett fantastiskt arbete med att knyta nya, värdefulla kontakter som borgar för att vi kan öka tillväxten betydligt kommande år. Vi blir en stark spelare på flerbostadshusmarknaden och det känns riktigt bra.

Medan Derome Plusshus vänder sig till proffskunder, renodlas A-hus till konsumentkunder. Med en gemensam organisation får man ännu större möjlighet än tidigare att anpassa produkterna för varje enskilt byggprojekt.

- Jag är övertygad om att den här satsningen ligger helt rätt i tiden, säger Johan Axelsson, vd för Derome Husproduktion AB. När vi ser att marknaden förändras något, har vi drivkraften att göra ytterligare satsningar och innovativa bostadsbyggnadslösningar. 

Flexibla leveranser i hela landet

Derome Husproduktion AB har idag fyra produktionsanläggningar med strategiska placeringar runtom i Sverige, för effektiv logistik och flexibilitet i leveranstider. Leveranser sker över hela landet, men också på export.

Fakta
Derome Husproduktion AB består av de tre divisionerna A-hus, Derome Plusshus och Produktion.

Produktionsanläggningarna är placerade på följande orter:

Anneberg, Kungsbacka  - effektiv tillverkning av planelement

Kristinehamn - producerar och levererar volymelement

Renholmen, Skellefteå - producerar och levererar volym- och planelement

Värö, Varberg – helt ny anläggning och en av Sveriges modernaste tillverkningar av volymelement

 

Kontaktperson: Johan Axelsson | VD Derome Husproduktion AB | 0300-56 88 01

Derome Husproduktions helt nya anläggning i Värö är en av Sveriges modernaste anläggningar för tillverkning av volymelement.