Derome Järnvaror

Derome Byggvaror & Trätekniks tredje division är Derome Järnvaror. Divisionen kompletterar affärsområdets erbjudande och säljer järnvaror till både bygg- och industrikunder.

Det innebär att både bygg- och industrikunden kan återfinna hela förnödenhetsbehovet och tillhörande tjänster hos Derome. Service genomsyrar hela affärsidén och vi kan erbjuda kunderna över 80 000 beställningsbara artiklar av järnvaror, med kostnadseffektiv logistik och god leveransservice. Utbudet från Derome Järnvaror återfinns i olika omfattning på Deromes anläggningar. Vi har allt från mindre järnvaruanläggningar med upp till 5 000 artiklar till fullskaliga sortiment om 12 000 artiklar. Här finner kunden allt från verktyg, maskiner, redskap och beslag, till skyddsutrustning och kläder.

Namnlöst-1.jpg

Ny division från 2017

Under 2017 blev Derome en del av BIG-gruppen och förvärvade även industrihandelsbolaget IMAB i Halmstad och Helsingborg. Detta blev startskottet för divisionen Järnvaror och ett nytt koncept som kan erbjuda både befintliga och nya kunder ett ännu bredare utbud av varor och tjänster. Bland kunderna återfinns såväl kommuner, servicebolag och fastighetsbolag, som företag inom verkstads- och tillverkningsindustrin samt traditionella byggbolag.

Successiv etablering 

Derome Järnvaror är indelat i sju regioner i södra och västra Sverige med huvudorterna Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Alingsås, Stenungssund, Trollhättan och med ett kommande centrallager i Landskrona. Med start hösten 2017 etableras varje region successivt och kommer innefatta ett regionlager varifrån distribution av järnvaror görs ut till kunder i respektive region. På regionlagren finns medarbetare med specialistkompetens inom flera olika nischer; bland annat inom svets, infästning, maskiner och personlig skyddsutrustning.

djv_Hem_top_768x520.jpg

Länkar