Fossilfria leveranser

Minskar miljöpåverkan för egna transporter

Varje år kör Derome omkring 300 000 mil med egna fordon för att leverera huskomponenter, byggmaterial, virke och pellets. Vi kör kundleveranser med kranbilsekipage i Västsverige och fjärrekipage till andra delar av landet. Det är vår ambition att minska vårt avtryck på miljön i alla led – transport är ett av dem. I dagsläget är 65-70 procent av Deromes fordonsflotta fossilfri.

Miljö är en kärnvärdesfråga för Derome där man aktivt arbetar för att de produkter som tillverkas och säljs ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Råvaran till produktion hämtas ur skogar i närområden och för varje träd som tas ur skogen planteras nya. Miljömedvetenhet är en viktig del i vårt affärsmannaskap. Vi tror starkt på att ett miljöengagemang genererar fördelar, både för miljö och en hållbar tillväxt. Det ser vi inte minst i vår egen verksamhet och nu tar vi steget och minskar vårt miljöavtryck på vägarna.

Fossilfri.jpg